شماره تماس با ما: 37100(9831+)

banner2

مهندس رضا مرادی

مهندس رضا مرادی

عضو هیأت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی توسعه

رزومه

مهندس علی صالحی

مهندس علی صالحی

معاون فنی و بهره برداری
مهندس صنایع شیمیایی

رزومه

مهندس شهریار کیهان

مهندس شهریار کیهان

معاون بازرگاني
کارشناسي صنایع

رزومه

حسین قاسمی

حسین قاسمی

مدیر امور مالی
کارشناس حسابداری

رزومه

مهندس اکبر نبوی منش

مهندس اکبر نبوی منش

مدیر حراست
مهندسی معدن

رزومه

ایرج واعظی

ایرج واعظی

مدیر تدارکات
مهندسی شیمی

رزومه

مهندس احمد تازیکه

مهندس احمد تازیکه

مدیر کارخانه یزد
مهندس صنایع پتروشیمی

رزومه

علی رضا حنیفی

علی رضا حنیفی

مدیر حسابرسی داخلی
کارشناسي حسابداری

رزومه

ونوس احمدی

ونوس احمدی

مدیر منابع انسانی
کارشناس ارشد شیمی معدنی

رزومه

علی میر سالاری

علی میر سالاری

مدیر بازرگانی خارجی
کارشناس بازرگانی

رزومه

مهندس محمد خدامی

مهندس محمد خدامی

مدیر تعمیرات و نگهداری
کارشناسي فیزیک کاربردی

رزومه

امید کریمی فرد

امید کریمی فرد

مدیر امور مهندسی
مهندسی شیمی (صنایع پتروشیمی)

رزومه