شماره تماس با ما: 37100(9831+)

اسامی اعضای هیئت مدیره:

جلسۀ هیئت مدیرۀ: 1398/05/27

تاریخ مجمع: 1396/08/21

 

نام عضو شماره ثبت /کد ملی نام نماینده قبلی نام نماینده کد ملی سمت موضف/غیر موظف مدرک تحصیلی

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن

49352  رامین ربیعی  رامین ربیعی   0064432981  عضو هیات مدیره  غیر موظف  ليسانس 

شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

 

214880  میر اسداله نصیری میر اسداله نصیری 4722844534  عضو هیات مدیره  غیر موظف   ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ايران و فرانسه 19996  امیر تقی خان تجریشی  امیر تقی خان تجریشی   0452639182   نایب رییس هیات مدیره غیر موظف  

فوق ليسانس حسابداري 

شرکت سرمايه گذاري نوانديشان دنياي اقتصاد

 

220514  رضا مرادی علی عربی  رضا مرادی علی عربی   1283531860   رییس هیات مدیره  موظف   فوق ليسانس توسعه

شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين

10800021304  سید مهدی حسن زاده حجازی  امیر حسین باقری بایگی 09205845612  عضو هیات مدیره  غیر موظف   فوق ليسانس مهندسی شیمی

 

 اطلاعات اعضای کمیته حسابرسی

 

نام و نام خانوادگی  کد ملی سمت عضو غیر موظف هیت مدیره  شخص حقوقی عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی اهم سوابق - مدت زمان
سیونه قلی پور  0010405194  عضو کمیته  خیر     بله بله مدیریت مالی کارشناسی ارشد 1398/05/02 عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری وثوق امین - کارشناس سرمایه گذاری شرکت توسعه صنعت و تجارت - کارشناس سرمایه گذاری شرکت توسعه صنایه معدنی امید 
امیر تقی خان تجریشی  0452639182  رییس کمیته  بله    بله بله ACCA دانشجوی دکترا 1397/05/17 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از لندن - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن 
 محمد مهدی زردوقی 0069891338  عضو کمیته  خیر    له بله مدیریت مالی کارشناسی ارشد 1398/05/17 مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی - عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری وثوق امین