شماره تماس با ما: 37100(9831+)

banner2

خط مشی و بیانیه ها

 

شـرکت نیروکلر تولید کننده کلـرمایع، کلر جامد (پرکلرین)، سود پرک، کلـرورفریک، اسیدکلـریدریک، آب ژاول، مونو کلرو استیک اسید و کربوکسی متیل سلولز به عنوان یکی از واحدهای کلرآلکالی کشور به منظور دستیابی به بهبود مستمر کیفیت و حفاظت از محیط زیست و ایجاد محیطی ایمن و سـالم برای افراد، اسـتفاده از سـیستم مدیریت یکپارچه طبـق استانداردهای ISO 9001 : 2008 ، ISO 14001 : 2004 ، OHSAS 18001 : 2015 را برگزیده و مدیریت ارشد سازمان، ضمن اعلام تعهد نسبت به اجرای استانداردهای مذکور، خط مشی و جهت گیری های کلی سازمان را به شرح زیر جهت اطلاع خانواده نیروکلر، طرف های ذینفع و عموم مردم منتشر می نماید.

01
سرآمدی سازمانی و برقراری کسب و کاری پویا باتوجه به سرمایه گذاری برای توسعه منابع انسانی، تجهیزات، سیستم ها و فناوری ها و استفاده بهره ور از ظرفیت های بالقوه و بالفعل شرکت.
02
تعهد به بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت محصولات شرکت و خدمات مربوطه با رعایت استانداردها و الزامات قانونی و قیمت رقابتی.
03
تأمین محیط زیستی پاک و تعهد به پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و رعایت قوانین و استانداردهای ملی و منطقه ای.
04
ایجاد محیط کاری ایمن و سالم و تعهد به پیشگیری از مصدومیت و بیماری با رعایت استانداردها و الزامات قانونی در حوزهHSE.
05
برقراری ارتباط منطقی و اثربخش با طرف های ذینفع شامل مشتریان، پیمانکاران، تأمین کنندگان، همسایگان، همکاران و ... وافزایش رضایتمندی ذینفعان کلیدی نظیر مشتریان.
06
رهبری بازار و افزایش سهم بازارهای داخل و بین المللی و توسعه جغرافیایی بازار هدف.
07
بهینه سازی مصرف منابع، مواد اولیه و انواع انرژی و کاهش انواع ضایعات در شرکت.
08
ارج نهادن به کارکنان از طریق ایجاد محیط امن و خلاق برای فعالیت های نوآورانه، تلاش جهت افزایش میزان رضایت کارکنان، تعهد به پرورش استعدادها و اعتقاد به اصل هم افزایی و رعایت شایسته سالاری.
Edit Page