شماره تماس با ما: 37100(9831+)

banner2

بیانیه ها

شرکت نیروکلر، سرآمد صنعت کلر آلکالی در کشور است که با رشد مستمر، توسعه بازارها و اعتلای دانش و نو آوری‌ها، بهترین گزینه ذی‌نفعان خود (سهامداران، مشتریان و کارکنان) می‌باشد. این شرکت به واسطه تحقق استراتژی مشتری گرایی دارای برترین برند در منطقه و صادر کننده نمونه کشور است.

بيانيه ارزش های شركت نيروكلر

بیانیه ارزش ها
01
توان افزایی: ما با ارج نهادن به آموزش کارکنان، زمینه‌های توسعه استعداد‌ها را فراهم می‌آوریم.
02
وجدان کاری: شرکت ما محیطی مناسب برای افراد تلاش‌گر ، وظیفه‌شناس و سخت‌کوش است که کار را عین عبادت می‌دانند .
03
کار‌گروهی: ما بر همدلی و مشارکت کارکنان تاکید می ورزیم تا همواره به دور از هر گونه تفرقه، جو و انسجام سازمانی را تقویت نماییم.
04
امانت‌داری: ما به صداقت و درست کاری در مقابل کلیه ذی‌نفعان مقیّد بوده و در مراقبت از منابع در اختیار و منافع آنها نهایت دلسوزی را داریم.
05
نو‌آوری: ما همواره در پی روش‌های نوین تولید محصولات و خدمات هستیم تا بتوانیم برای پاسخگویی به نیاز های مشتریان و شرایط محیطی خلاقانه عمل کنیم.

بیانیه مأموریت شرکت نیرو کلر

بیانیه ماموریت
01
ذی‌نفعان محوری شرکت ، مشتریان ، سهامداران و کارکنان می باشند.
02
ما برای بازده و ارایه اطلاعات شفاف و صحیح به سهامداران، متعّهد هستیم.
03
ما با تثبیت کیفیت و ارایه خدمات روز افزون ، برای افزایش رضایت مندی مشتریان می‌کوشیم.
04
فعالیت شرکت، تولید کلر، سود و مشتقات آن با کیفیت مطلوب برای بازارهای ملی و بین المللی است.
05
ما با ارج نهادن به ارزش های انسانی مثل (عدالت ، احترام و مشارکت)، شرایطی جذّاب برای ارتقا انگیزش و وفاداری کارکنان مهیا می‌سازیم.
06
ما با ارج نهادن به ارزش های انسانی مثل (عدالت ، احترام و مشارکت)، شرایطی جذّاب برای ارتقا انگیزش و وفاداری کارکنان مهیا می‌سازیم.
07
فلسفه وجودی شرکت، کمک به بهداشت و سلامت جامعه ( به ویژه آب آشامیدنی مطمئن ) و تأمین برخی مواد شیمیایی مصرفی در صنایع مختلف است.
Edit Page