شماره تماس با ما: 37100(9831+)

واحد مهندسی خدمات پس از فروش شرکت نیرو کلر به طور مستمر با بررسی موارد مورد نیاز مصرف کنندگان محصولات خود اقدام به رفع آنها می نماید ، از جمله این موارد کنترل و بازرسی سیلندر های کلر مایع می باشد .

جهت اطمینان از وضعیت سیلندر های کلر مایع مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 6591 بایستی حداکثر در هر دوره زمانی 24 ماهه ( که این مدت بنا به درخواست مشتری می تواند تا 12 ماه نیز کاهش یابد ) کلیه سیلندر ها طی مراحل زیر مورد تست و بازرسی و رسوب زدایی قرار می گیرد: تخلیه کامل گاز سیلندر ، شستشوی شیمیایی و رسوب زدایی ، بازرسی داخلی ، توزین سیلندر ، تست ضخامت سنجی در صورت نیاز ، تست هیدرواستاتسک ، بازرسی و ترمیم و یا تعویض متعلقات سیلندر ، خشک کردن سیلندر ، تست نیوماتیک و نهایتا رنگ آمیزی سطح خارجی .پس از ثبت اطلاعات در سیستم گواهی نامه های مربوطه صادر و در اختیار مشتری قرار می گیرد .