شماره تماس با ما: 37100(9831+)

فرم تماس


حاصل عبارت را در کادر وارد کنید
=

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس دفتر تهران:

آدرس : تهران، نياوران ، خيابان شهيد با هنر ، نبش خيابان نجابت جو، پلاک 352 ، واحد 8
تلفن: 2- 22723161- 021 , 22723292-021 , 22723301-021 ,22723042-021
فاکس:22723042-021

اطلاعات تماس کارخانه اصفهان:

آدرس : اصفهان ، کيلومتر 25 اتوبان ذوب آهن ، جاده سيمان سپاهان ، شهرک صنعتي اشترجان ، پلاک 223
تلفن: 37100-031
فاکس:37582110-031
ایمیل:

اطلاعات تماس کارخانه یزد:

آدرس : یزد، اشکذر، شهرک صنعتی نیکو
تلفن: 7- 32721696 -035
فاکس: 32721698 - 035

واحد بازرگانی

آدرس : اصفهان ، کيلومتر 25 اتوبان ذوب آهن ، جاده سيمان سپاهان ، شهرک صنعتي اشترجان ، پلاک 223
تلفن: 37100-031
فاکس:37609132-031
ایمیل:

امور سهام

آدرس : اصفهان ، کيلومتر 25 اتوبان ذوب آهن ، جاده سيمان سپاهان ، شهرک صنعتي اشترجان ، پلاک 223
تلفن: (146داخلی)37100-031

ایمیل: