شماره تماس با ما: 37100(9831+)

 

توجه: برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام عملکرد طبق آگهی در ج شده در رزنامه رسمی شرکت و به شرح زیر می باشد

agahi 98