شماره تماس با ما: 37100(9831+)

شرکت نیروکلر (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود از طریق مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با شرایط مندرج در اسناد اقدام نماید. متقاضیان
می توانند از تاریخ نشر آگهی به سایت این شرکت به آدرس 
www.nirouchlor.comمراجعه و اسناد و اوراق شرایط شرکت در مزایده را دریافت نمایند و پس از تکمیل اسناد و مدارک مورد نیاز حداکثر تا تاریخ 97/11/21 به آدرس شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

متقاضیان جهت هماهنگی بیشتر می توانند با تلفن همراه 09137841080 آقای قاسمی تماس حاصل نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

1-    سپرده شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پایه است که می تواند به صورت واریزی طی فیش یا ضمانتنامه بانکی باشد.

2-    آخرین مهلت برای تحویل پیشنهادها به دفتر مرکزی شرکت تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 97/11/21 می باشد.

3-    جلسه بازگشایی پاکت ها ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/24برگزار خواهد شد.

4-    پیشنهاد دهندگان می توانند با ارایه معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور یابند.

5-    پیشنهاد های مبهم، مخدوش، مشروط و ناقص یا پیشنهادهایی که بعد موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-    هماهنگی با شرکت جهت بازدید از ملک های مزبور ضروری است.

7-    سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده درج شده است.

8-    شرکت در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

 

نوع ملک متراژ اعیان                 آدرس قیمت پایه (میلیون ريال) نوع کاربری
آپارتمان مسکونی 27/173 اصفهان - فلکه فیض- خیابان میر-کوچه ملک- پلاک 27 طبقه اول 000ر15 دفترکار
منزل مسکونی 7/483 اصفهان - خیابان توحید- کوچه شهید کاظمی- پلاک 4- در سه طبقه 000ر45 اداری

 

علاقه مندان می توانند از اینجا اسناد مربوط به این مزایده را دریافت نمایند